Saamatud korraldajad ja uus generatsioon

img_2386FOTO: Anna Leena Tae

Henri Jakobson

Nii noored kui ka vanad – kõik nad veedavad palju aega telefonides või muudes nutiseadmetes, kas siis teadlikult või mitte. Sellega kaasneb aga probleem, nimelt elades pidevalt veebikeskkonnas, jääb nägemata, mis toimub reaalses maailmas.

Selline nähtus on väga aktuaalne ka Karksi-Nuia meedialaagris, kus esimesel laagriõhtul valisid noored mängude asemel virtuaalmaailma. Seetõttu otsustasin küsitleda õhtusel programmil osalenud laagrilisi ning välja selgitada, mis seal täpsemalt toimus.

Intervjueeritud osalejate sõnul oli õhtune programm kohati täiesti arusaamatu ja igav. Esitatud etüüdid panid laagrilisi pikemalt haigutama kui eelnevates laagrites.  Seevastu õhtujuhid ei mõistnud, miks ei suudeta see üürike aeg olla nutiseadmeteta.

Õhtujuhid Heleri ja Ege olid šokeeritud, kui mõistsid, et palju meedialaagris osalejatest ei soovinud lõbusast õhtust osa võtta. Helendav ekraan osutus intervjueeritavate sõnul selgelt põnevamaks ja laval toimuv teisejärguliseks.

Kahjuks ei tea keegi, kas probleemiks oli õhtu halb korraldus, igavad õhtujuhid või lihtsalt uue generatsiooni harjumus olla koguaeg oma telefoniga ühenduses. Sellegipoolest peaksid korraldajad järgmisel aastal oma õhtuprogrammi korralduses arvestama ka noorte ja virtuaalmaailma sidususega.

Arvestades, kui paljud laagrilised kasutasid programmi ajal oma nutifoni, on selgelt nähtav rahulolematus meedialaagris osalejate seas. Õhtujuhtide sõnul proovitakse tulevikus asja parandada ja juhtunust õppust võtta.